Intercom Station

Ponieważ każde słowo się liczy.

Ponieważ liczy się każde słowo, wszystko przemawia za rozwiązaniami firmy Commend. Ponieważ każda sekunda może być decyzyjna, ludzie wymagają technologii, która nie tylko działa lecz jest 100-procentowo niezawodna - w każdej sytuacji, przez 24 godziny na dobę.

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności. Ponieważ każdego dnia miliony ludzi na całym świecie polega na nas. Nieważne czy w londyńskim metrze, na wielopoziomowym parkingu we Francji, czy w szpitalu w Stanach Zjednoczonych: komunikacja i bezpieczeństwo to nasze siły napędowe.

Komunikacja Głosowa. Obrazy. Dane.
Informacje zwiększające bezpieczeństwo.

Obecny trend w zakresie bezpieczeństwa i komunikacji wymaga wszechstronnych oraz kompaktowych rozwiązań systemowych, integrujących wszystkie elementy komunikacji. Firma Commend oferuje wiele właściwości, ułatwiających tworzenie komunikacji opartej na celu oraz rozwiązań systemowych dla każdego obszaru stosowania.

Protecting people and valuables

Budynki // Służby ratunkowe (Straż pożarna, Pogotowie ratunkowe, Policja) // Centra miast // Więzienia i areszty

Firma Commend zapewnia podstawowe środki niezawodnej komunikacji dla wszelkiego rodzaju ochrony ogólnej w sytuacjach awaryjnych. Systemy Interkomowe firmy Commend obsługują płynną integrację różnych systemów dozoru CCTV, Radiotelefonów, alarmów oraz sterowania. Wszystkie systemy oraz komponenty występują razem w jednej, wspólnej platformie.

Jednolity interfejs użytkownika umożliwia pracownikom ochrony sprawowanie kontroli nad wszystkimi funkcjami oraz zadaniami, jakie wymagane są do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi oraz obiektów. Łatwa obsługa, dostępna zarówno dla pracowników ochrony, jak i pracowników publicznych, połączona z bardzo wysoką jakością komunikatów głosowych, zapewnia efektywne i skuteczne wyniki.

Wystarczy nacisnąć przycisk, aby uzyskać pomoc

Lotniska // Parkingi // Kolej // Metro // Autobusy // Koleje gondolowe // Porty // Autostrady // Stanowiska poboru opłat drogowych //Tunele

Niezależnie gdzie się znajdują, ludzie oczekują możliwości wezwania pomocy szybko i łatwo. Na autostradach, mostach, w tunelach, pociągach, na lotniskach, stacjach kolejowych i przystankach autobusowych... po prostu wszędzie. Punkty Pomocy SOS umożliwiające wezwanie pogotowia lub pomocy są rzeczą oczywistą i powinny być łatwo dostępne. Firma Commend zapewnia dostęp do Stanowisk informacyjnych oraz wywoływania awaryjnego w wysokiej jakości dźwięku / obrazu dla wyposażenia publicznego / wyposażenia sterowni, dla centrów sterowania upoważnionych jednostek.

Interkomowy Systemy Zarządzania i Kontroli firmy Commend pozwala pracownikom ochrony w szybki sposób ocenić sytuację, skomunikować się z odpowiednimi pracownikami służb ratunkowych i w szybki sposób zapewnić pomoc tym, którzy jej potrzebują!

Industry & Commerce

Doskonała komunikacja zapewniająca wydajność i bezpieczeństwo

Olej i gaz // Przemysł ciężki // Przemysł lekki // Użyteczność publiczna

Platformy gazowe i olejowe, rafinerie, składy dystrybucji paliwa, zakłady przemysłu ciężkiego i lekkiego, elektryczność, użyteczność gazu i wody: wszystkie te zakłady wymagają przede wszystkim tej samej, wysokiej jakości systemów komunikacji, wideo oraz sterowania, odpowiednich do zastosowania w wyjątkowo surowych warunkach środowiskowych. Jednakże, każda instalacja musi być specjalnie dostosowana, aby spełniała precyzyjne wymogi operacyjne oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla indywidualnych środowisk biznesowych.

Przed ponad 30 lat, firma Commend zapewnia szeroki zakres certyfikowanych stanowisk wywoływania, aby sprostać wymaganiom wszystkich zastosowań i środowisk pracy. Sterowanie sprzętem odbywa się za pomocą wyjątkowo elastycznego i konfigurowalnego oprogramowania, którego funkcje oraz cechy zapewniają dokładnie takie działanie, jakiego wymaga dany przemysł oraz lokalne przepisy.

Health Care & Education

Komunikacja, która może uratować życie

Szpitale i kliniki / Kampusy uniwersyteckie // Szkoły i przedszkola // Centra rozrywki i wypoczynku // Kliniki prywatne i domy pogodnej starości

Firma Commend zapewnia rozwiązania w zakresie komunikacji i bezpieczeństwa, dostosowane indywidualnie do wymagań oraz przepisów obowiązujących w szpitalach, klinikach, szkołach i uniwersytetach, centrach wypoczynkowych oraz domach pogodnej starości. Z systemu korzystają zarówno dzieci w przedszkolach jak również uczniowie, studenci oraz osoby niepełnosprawne. Obsługiwane funkcje systemowe obejmują bezpieczeństwo, zastosowania operacyjne oraz awaryjne.

Terminale Interkomowe

Firma Commend oferuje doskonałe terminale Interkomowe do zastosowań we wszelkiego rodzaju środowiskach - włączając w to na przykład stanowiska z powierzchniami antybakteryjnymi, stosowane w szpitalach, odporne na dewastację urządzenia, montowane na stacjach metra oraz jednostki z certyfikatem bezpieczeństwa w razie eksplozji, które nadają się idealnie do zastosowania w przemyśle petrochemicznym.

Intercom Terminals
Intercom Control Systems

Interkomowe Systemy Zarządzania i Kontroli

„Wszystko pod kontrolą!” Rozwiązania dotyczące pulpitów sterowniczych firmy Commend, obsługiwane przez oprogramowanie wizualizacyjne ComWIN, pokazują, że możliwe jest trzymanie pod kontrolą jeszcze większych i bardziej kompleksowych sieci interkomowych, sieci wideo oraz funkcji sterowania, a wszystko dzięki przejrzystemu interfejsowi użytkownika.

W zależności od potrzeb, możliwy jest dostęp do różnego rodzaju dodatkowego oprogramowania, rozszerzającego możliwości systemu.  Narzędzie klienckie Intercom Client przekształca komputery PC, pracujące pod kontrolą systemu Windows, w stanowiska interkomowe, a oprogramowanie ComACCESS zapewnia rozwiązania w zakresie zarządzania kontrolą przejść w standardzie all-in-one.

Serwer Intercom Server

Serwery Intercom Server firmy Commend można opisać jako genialne jednostki o wielu zdolnościach. Poza kartami abonenckimi dla stanowisk interkomowych, obsługują one szeroką gamę kart interfejsowych dla dowolnych zastosowań, od komunikatów głosowych po powiadamianie oraz zadania kontroli, a także integrują się z systemami innych producentów.

Intercom Server